Vertrouw jij Trusted computing?

Vertrouwen is een diep persoonlijke geloof dat iets juist is en kan niet worden opgelegd. Vertrouwen is gebaseerd op een interpersoonlijke relatie; gedeelde waarden en ervaringen,┬ácommunicatie en vooral ook gelijkwaardigheid. Alle informatie en indrukken die hierbij een rol spelen worden in ons brein ‘geprocessed’ met als gevolg dat we bepaalde zaken wel en andere niet vertrouwen. Dat we ons hierbij wel eens vergissen nemen we op de koop toe. Wij mensen kunnen nu eenmaal moeilijk omgaan met ‘ongetemde problemen’. Sommigen kiezen dan ook voor de opstelling; “Ik vertrouw pas als blijkt…” anderen juist voor “Ik vertrouw totdat blijkt..”. Nu kan het simpeler. We laten het gewoon over aan de computer. Is dat ‘trusted computing’? Maar wie zit daar dan achter en zijn die wel te vertrouwen?
\

Posted on 08/10/2009 in blog, verder denken

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top