mindmappen, meer plezier/resultaat in je werk? (2)

Samenvatting Deel 1

In deel 1 heb ik de volgende stelling geponeerd: “Als aangetoond kan worden dat mindmappen bij een aantal belangrijke onderdelen (zie deel 1 voor beschrijving onderdelen) van het werk van de kenniswerker een positieve bijdrage levert kunnen we concluderen dat mindmappen helpt om je werk met meer plezier en resultaat te doen.”

Vervolgens ben ik in het 1e deel ingegaan, aan de hand van de definitie van Peter Drucker van de kenniswerker, op de onderdelen van het werk die gericht zijn op het werken met informatie, het presenteren en het samen plannen en organiseren. In dit 2de deel zal ik ingaan op de onderzoeken die aantonen dat mindmappen mensen ook helpt om te leren, kennis over te dragen, te schrijven, het geheugen te verbeteren en de creativiteit te vergroten. Ik zal dan afsluiten met een uitspraak over de titel van dit artikel.

MindMappen vergroot het leervermogen

Uit onderzoek blijkt dat mindmapping een effectieve methode is om te leren. Het is voor mensen aantrekkelijk vanwege het gebruik van visuele elementen als kleuren, symbolen en afbeeldingen. Een mindmap is een grafische weergave van informatie. Veel mensen zijn gewend te denken in beelden. Voordat we een taal leren, verwerken we informatie in beelden. Een bekend gezegde luidt immers niet voor niets:

Klik hier of op het plaatje voor deel 2 van het onderzoek

Posted on 22/05/2010 in blog, het nieuwe werken, hypershifter, technology, visualiseren, zakelijk

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top