Keynote Tweede Twindfield masterclass 2011

Tijdens de tweede Masterclass van Twinfield in 2011 was Jerre Lubberts de keynote-speaker. Hij had een allesbehalve standaardpresentatie op de planning staan. Geen Powerpoint-slides maar een flitsende en innovatieve ‘mindmap-presentatie’. Jerre prikkelde het publiek door juist geen standaard lineair Powerpoint-verhaal te houden maar componenten aan te reiken vanuit een mindmap die met persoonlijk en organisatorisch veranderen te maken hebben. Hij begon met de ‘lap’ uitnodigingstekst op het scherm te zetten en te vragen wie die gelezen had. Weinig mensen hadden dat gedaan en dus gaf hij iedereen tien minuten de tijd om het alsnog te doen. Jerre vond het kennelijk te lang duren, want hij onderbrak de zaal al na 20 seconden en gaf dezelfde tekst in steekwoorden in een compacte mindmap weer. Deze kon hij snel op basis van steekwoorden doornemen.

Het verschil was duidelijk. Iedereen was aan het begin van de presentatie uitgelijnd en daarmee waren de verwachtingen gemanaged. Jerre ging op een interactieve manier verder. Door te vragen op handen op te steken als antwoord op vragen maar ook door in gesprek te gaan. Soms soms vanaf het podium of door naar de mensen toe te lopen en soms van achter uit de zaal. Terwijl de toehoorders de vragen beantwoorden legde Angelique Griener van World of Minds op het 2e scherm direct alle antwoorden in steekwoorden vast, in relatie tot elkaar, in een mindmap.

Murphy?

Na het Youtube filmpje over het succes van een bijzondere wekker (clocky), ging het mis. Jerre kreeg een ‘blue screen of death’ en ging verder zonder mindmap. Terwijl hij deze opnieuw opstartte vertelde hij verder over ‘de 2 vergeten business drivers’; koester je kerncompetenties en speel sneller in op veranderingen dan je concurrent. Jerre behandelde daarna meer componenten van veranderen aan de hand van een boekbespreking van Switch; ‘How to change when change is hard’. Zo gebruikte Jerre de metafoor van de ‘berijder’(ratio) en de ‘olifant’ (emotie) van de auteurs, om in te gaan op het versnellen van veranderprocessen. Vragen kwamen langs over bijvoorbeeld de sturingsprincipes van zwermen (zelfsturende teams), ‘brights spots’en ‘shrink the change’.

De kern; onze houding?

Daarna werd gesproken over de essentie van effectief communiceren in groepen; de dynamische dialoog. Kort gezegd; het visueel vastleggen van wat we bedoelen vanuit de houding eerst de ander te willen begrijpen voor jezelf begrepen wilt worden (Covey). Ofwel niemand de kamer uit voor we ‘on the same page’ zitten. Veranderen begint bij jezelf en samen staan we sterker als we elkaar maar echt begrijpen.

Terwijl Angelique de communicatie over en weer visualiseerde in de mindmap eindigde Jerre met de toelichting van ‘Shape the path’; creeër een stijle glijbaan, geef een duwtje, verwijder frictie en plaats veel bordjes dat mensen er bijna zijn. Dit als opmaat voor de workshop van Dick van den Burg over persoonlijk veranderen en World of Minds over organisatorische veranderprocessen.

Posted on 18/05/2011 in blog, presentatie

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top