Het Nieuwe Werken werkend (Deel 2)

Uit onderzoek blijkt dat 58 procent van de respondenten de voorkeur geeft aan de volgende definitie van Het Nieuwe Werken: Werken met meer resultaat en plezier door in minder tijd en plaatsonafhankelijk de juiste dingen te doen vanuit een goede balans tussen werk en privé en de verbinding op basis van sterkte. In een serie van drie delen beschrijf ik hoe HNW in de praktijk werkend kan worden gemaakt aan de hand van deze definitie. Geen theorie, maar hands on tips & tricks.

In deel 1 is een begin gemaakt met te bespreken wat van belang is om Het Nieuwe Werken werkend te krijgen. Uitgangspunt hierbij was de door de bezoekers gekozen definitie die in het bovenstaande plaatje is samengevat.

Daarbij is aan de orde gekomen dat het bewust kiezen van doelen op basis van rollen een goed uitgangspunt is als je daarbij je persoonlijke waarden betrekt. Waarden die in principe je leven lang niet wijzigen. De doelen die je dan zowel voor werk of privé kiest, kun je dan vertalen naar de komende tijd en uiteindelijk elke dag. In dit deel maken we de volgende stap in het operationaliseren van de definitie.

Waarom is kiezen lastig?

Veel reacties die ik krijg tijdens spreekbeurten gaan erover hoe lastig het soms is bewust te kiezen. Ik sprak hierover met keuzecoach Gundalyn Hemmink van Eligo. Zij vertelde mij dat we vaak niet bewust kiezen omdat we er enerzijds niet voldoende bij stilstaan, in de hectiek van de dag, dat er een keuze te maken is. En anderzijds omdat mensen zich niet bewust zijn van hun keuzestijl. Dit laatste is van belang omdat inzicht in je keuzestijl kan leiden tot betere keuzen. Vandaar dat Gundalyn een overzicht van keuzestijlen heeft gemaakt en je hier inzicht kan krijgen in hoe je kiest.

Vasthouden aan je keuzen, elke dag

In het eerste deel van deze reeks heb ik beloofd technieken te bespreken om iedere dag te kunnen blijven focussen en minder uit te stellen én je een sjabloon te geven om iedere dag overzicht te blijven houden op wat je belangrijk vindt. In mijn artikel Het Nieuwe Werken voor elke dag, zo simpel mogelijk heb ik een belangrijke techniek hiervoor beschreven; de Pomodoro techniek (voor focus) in combinatie met de mindmap techniek (voor het maken van breakdowns). De tips om uitstelgedrag tegen te gaan van Rita Emmett heb ik in een mindmap voor je samengevat.

Reminder om je elke dag hierbij te helpen

Om Het Nieuwe Werken echt iedere dag voor je te laten werken heb ik een HNW reminder-sjabloon voor je gemaakt. De kern is om iedere dag te analyseren waarom je je doelen wel/niet haalt en je volgende dag in te plannen. Zowel op basis van wat je hebt geleerd alsook nieuwe ideeën en daarnaast hulp bij het maken van je dag- en weekplanning.

In het derde en laatste deel van deze serie ga ik in op de samenhang en behandel ik (de kern van) Het Blauwe Boekje (BlaBootje) om je iedere dag te helpen te blijven focussen op je doelen zodat je kan gaan werken met meer plezier en resultaat door in minder tijd en minder plaatsgebonden meer de juiste dingen te gaan doen, meer op basis van (individuele) sterkten en verbinding en met een goede werk- en privé balans.

Wil je zelf alvast aan het werk, dan kan je hier templates en downloads vinden van de gratis SRS webinar waarin dit wordt behandeld en uitgediept. Heb je zelf in dit kader tips & tricks, laat dat de lezer dan weten via de reactiemogelijkheid hieronder. Ik zal in deel 3 de verbanden en inpassing bespreken.

Posted on 01/10/2012 in blog, featured, het nieuwe werken, technology, verder denken

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top