Kennis, will it blend?

 

Op 15 maart was ik uitgenodigd bij het feestje van het 10 jarig bestaan van het Dutch KM open. Een informeel netwerk van professionals die enkele keren per jaar bijeenkomen rond de thema’s kennis- informatie- en innovatiemanagement. Thema’s die mij binnen Het Nieuwe Werken al lang bezighouden dus was ik vereerd in de rol als ‘vrije radicaal’ te zijn uitgenodigd. Het eerste dat door de dagvoorzitter Aad Streng vertelde was kennismanagement niet meer van deze tijd is. Tenminste als woord om de betekenis te duiden. Kennis laat zich volgens Aad en diverse sprekers helemaal niet managen. Aan het einde van de middag was mijn indruk dat ‘kennisflow facilitatie’ een betere benaming is.

Practise what you preach

De nadruk van de dag lag op het delen en geven van kennis. Thomas Verhagen van het Dialogues House had hiervoor een leuke en effectieve formule bedacht. Er was een ‘visual harvester’ om de ‘kennisbites’ in cartoonachtige tekeningen vast te leggen, een team van Connection of Minds om alle spreekbeurten in mindmaps vast te leggen en iedere deelnemer kreeg toegang tot de ‘social skills sharing site’ kennektid.com en een badge met daarop 3 namen van andere deelnemers. Tijdens de dag werd je gestimuleerd de anderen op te zoeken en actief kennis te delen. Vooral tijdens de lunch vloeide de kennis rijkelijk omdat we gevraagd werden een picknick mand te pakken en voor en met elkaar broodjes te gaan smeren.

Kennis delen door audio te koppelen aan visual mapping

Zelf wilde ik ook graag helpen om kennis te delen. Ik had mijn ‘livescribe pen’ meegenomen om spreekbeurten vast te leggen in een mindmap met een koppeling naar de audio. In deze pen zit een camera en audio recorder. Omdat de pagina waarom je schrijft een uniek reliëf kent, kan de pen de audio koppelen aan wat je schrijft of tekent precies op dat moment. Heel effectief is als je steekwoorden uit de spreekbeurt op het juiste moment opschrijft in een mindmap zodat je de rode draad en het overzicht hebt inclusief de relaties en later in de mindmap kan klikken zodat je de audio van dat specifieke moment kan afluisteren. Verderop tref je links aan om 2 spreekbeurten als .pdf te downloaden en dan kan uitproberen hoe dit werkt door er in te klikken en te gaan luisteren.

Het nieuwe organiseren

Pierre van Amelsvoort, medeauteur van Het Nieuwe Organiseren en hoogleraar bij de KU Leuven, bood veel kennis op het gebied van ‘integraal organiseren’. Hij schetste een interessant model van vier regimes waarin enkel- en meervoudige vraagstukken in een strategische context werden behandeld langs de invalshoek van mensen, gedrag en organisatievorm. Het zgn. (verlichte) bureaucratische model is volgens Pierre niet meer van deze tijd. Tenminste als je geen ‘zombie organisatie’ wilt worden (volgens Paul Iske een organisatie of industrie die al is ‘overleden’ maar dat zelf nog niet doorheeft). Pierre lichtte twee betere alternatieven toe; ‘het flexibele regime’ en ‘het netwerk regime’, die beiden uitgaan van het organiseren met mate en zorg voor ruimte, diversiteit en de ‘couleur locale’. Uitgaande van ‘de menselijke maat’ van samenwerking. Volgens Pierre moet je teams niet groter of kleiner maken dan 8-12 mensen. Groter komt de communicatie niet ten goede en kleiner biedt onvoldoende diversiteit. Ook ‘zelfstandig werkende eenheden’ hebben een ‘limiet’ die ligt rond de  40 à 50 personen. Bij die grens ken je de klanten, je partners en je collega’s immers nog bij naam. Dat dit goed werkt kan ik beamen vanuit mijn ervaring als ‘interne ondernemer’ c.q. oprichter/manager van business units (‘cellen’) volgens de celfilosofie bij BSO, het bedrijf opgericht door Eckart Wintzen. Wat mij betreft nog altijd ‘kampioen’ op het gebied van groeien met ‘de menselijke maat’ als uitgangspunt.

Innovatie in de vierde dimensie

Dat Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing, niet alleen interessante denkbeelden heeft maar ook toepast wist ik al nadat ik zijn inaugurele rede had gemindmapped over ‘Combinatoric Innovation’. Het DialoguesHouse in Amsterdam is immers een mooi voorbeeld hiervan. In andere termen dan Pierre sprak Paul ook over flexibiliteit en autonomie. Volgens Paul moeten organisaties ‘Agile’ zijn. In de complexe wereld zaken ‘zien’ en snappen wat je er iets mee kunt is letterlijk van levensbelang. Paul illustreerde dit aan de hand van voorbeelden van ‘zombie industrieën’ zoals de muziek industrie. Het ‘intellectuele kapitaal’ van de organisatie is de basis van succes en de bron van nieuwe innovaties. Het scheppen van een klimaat waarin dit kapitaal gekoesterd, verrijkt, gedeeld en simpel toegepast kan worden is hierbij cruciaal. Hoe ‘sociale innovatie’ en een ‘community van serendipiteit‘ hierin past lees je en hoor je als je de spreekbeurt van Paul Iske als ‘audio mindmap pdf’ hier gaat downloaden.

Exploratie sessies

Daar kan ik kort over zijn. Die heb ik zelf niet meegemaakt. Ik moest een kamertje opzoeken om een webinar te geven over het concept en het opzetten (in de cloud) van een Persoonlijk Dashboard. Gelukkig kan je binnenkort op Connection of Minds verslagen van de 3 exploratie sessies bekijken en downloaden als ‘klikbare mindmaps’.

Internet cuts out the middleman

Martijn mindmappen is altijd een uitdaging. Op de SS Rotterdam had ik al eerder een zeer interessante spreekbeurt in sneltreinvaart van Martijn Aslander live (in het Engels) gemindmapped. Dit keer was het makkelijker omdat ik voor twee van de drie boeken,  die Martijn besprak, een mindmap uittreksel voor mijn ‘volgers’ aan het maken ben. Dat zijn de Zeester en Spin van Rod A. Beckstrom en Abundance van Peter H. Diamandis en Age of Access van Jeremy Rifkin. Hier kan je het hele verhaal van Martijn Aslander downloaden en horen door in de mindmap pdf te klikken. Een van de boodschappen van Martijn die mij bijzonder aansprak is dat we meer moeten spelen, aanklooien en niet altijd een doel voor ogen moeten hebben. Toevallig (of ‘viel het me toe’ omdat Paul in het Dialogues House een ‘community van serendipiteit’ heeft opgezet? kwam ik nog een ‘vrije radicaal’ (volgens Thomas tegen die me een ‘useless machine’ en een ‘Likejar’ liet zien. Herman Kopinga is zijn naam en hij vertelde dat hij workshops geeft om dit soort maffe dingen te bouwen en dat daardoor mensen veel over zichzelf en (dus) de samenwerking met anderen leren. We hadden op de terugreis al vanuit verschillende kennisgebieden diverse (deels belachelijke en absurde) toepassingen hiervoor bedacht. Combinatoric Innovation ten top. Yes, (if you organise it right) it will blend!


Posted on 19/04/2013 in blog, featured, het nieuwe werken, verder denken, zakelijk

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top