Op een nieuwe innovatieve manier met elkaar nadenken en in dialoog gaan over de uitdagingen en kansen op het gebied van mobility nu en in de toekomst

Doel
Het doel van de dag was om op een nieuwe innovatieve manier met elkaar na te denken en in dialoog te gaan over de uitdagingen en kansen op het gebied van mobility nu en in de toekomst.

Aanpak
Bij binnenkomst werden de bezoekers al direct uitgedaagd door levensgrote posters met mindmaps die ´vroegen´ om aangevuld te worden. Deze geschreven input werd later op de middag gebruikt in de parallel sessies. Jerre Lubberts verzorgde daarvoor een spreekbeurt over elementen als mobility, het nieuwe werken, wonen en werken in de toekomst door in zijn presentatie de belangrijkste conclusies van het CPB rapport nl2040 te bespreken. Hierna werd de zaal opgedeeld in werkgroepjes van 6 mensen die met elkaar de (dynamische) dialoog aangingen over de aangereikte elementen om hun visies, argumenten en plannen met elkaar te bespreken aan de hand van twee vragen van Jerre. Jort Kelder ´ondervroeg´op zijn welbekende kritische wijze eerst Jerre na zijn spreekbeurt en later samen met Jerre de groepjes over wat ze bedacht hadden. Hierna begonnen de parallelsessies.
Op basis van vooronderzoek en klantinput waren een 5 tal onderwerpen gekozen die in de parallelsessies met behulp van livemindmapping werden uitgediept. De deelnemers konden zelf een sessie kiezen. De moderator en livemindmapper van Connection of Minds faciliteerde elk van de groepen om verder te verdiepen en van elkaars inzichten te leren.
Hierna kwam iedereen terug in de plenaire zaal en ´ondervroeg´Jort Alexis van Dam over de samenvattende mindmap om daarna samen met Jerre in gesprek te gaan met Alexander Prinssen en Hans Blink over wat zij dachten over wat die dag was ´opgehaald´. De dag eindigde met een daverend applaus van de tevreden deelnemers.

Resultaat
Alle resultaten zijn na de dag in een interactieve mindmap website aan de deelnemers gerapporteerd om daarmee in de eigen organisaties verder met te kunnen gaan. Dit proces is verder gefaciliteerd door het uitbrengen van een `White Paper´ door Athlon Mobility Consultancy.

Vervolg
Het proces is hiermee gestart en dankzij de interactieve website kan bij een eventuele volgende bijeenkomst worden besproken hoe ver de deelnemers binnen hun organisaties zijn gekomen, wat eventuele verbanden zijn en welke hulp hierbij welkom is.

Team
Connection of Minds bedacht samen met Eastside Productions (video) de aanpak en leverde de spreker, de moderatie van de Dynamische Dialoog en faciliteerde de plenaire en parallel sessies met behulp van moderatoren en live mindmappers. Naast de interactieve mindmap website met alle resultaten werd ook de Sociale Media verzorgd.

Posted on 24/12/2013 in blog, featured, het nieuwe werken, hypershifter, portfolio, presentatie

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top