Vertrouwen is een diep persoonlijke geloof dat iets juist is en kan niet worden opgelegd. Vertrouwen is gebaseerd op een interpersoonlijke relatie; gedeelde waarden en ervaringen,┬ácommunicatie en vooral ook gelijkwaardigheid. Alle informatie en indrukken die hierbij een rol spelen worden in ons brein ‘geprocessed’ met als gevolg dat we bepaalde zaken wel en andere niet…

Read More →